Benjamin Fulford’s Translations


HCI Data Source: markdown, Import: https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/, Section:

<!DOCTYPE html>

Benjamin Fulford's Translations

Wednesday, May 22, 2019

BR -- BENJAMIN FULFORD: 20:05:2019


Navios e aviões de guerra concentrados próximo à Indonésia, na medida em que uma guerra por procuração entre EUA e China se agrava

20.05.2019 – Por Benjamin Fulford.

Uma guerra total por procuração e não declarada entre a China e os Estados Unidos está agora fervilhando em todo o mundo e só vai aumentar. As tarifas e a lista negra dos Estados Unidos da Huawei, gigante das telecomunicações, foram apenas um sinal de abertura de uma guerra que pode se tornar quente, concordam várias fontes. Os chineses já disseram aos americanos: “Se quiserem conversar, a porta está aberta; se querem luta, vamos lutar até o fim”.


Nesta guerra, o maior campo de batalha está prestes a ser o Sudeste Asiático, de acordo com fontes da Sociedade Dragão Branco/White Dragon Society (SDB/WDS) na região. Navios de guerra chineses, americanos e australianos, assim como caças franceses estão se concentrando em torno da Indonésia, em preparação para grandes batalhas, quando os resultados das disputadas eleições presidenciais forem anunciados, em 22 de Maio, disseram as fontes.

RU -- Бен Фулфорд 20 мая 2019 года


Бен Фулфорд 20 мая 2019 года - Военные корабли и самолёты собираются возле Индонезии по мере обостренияпрокси войны между США и Китаем


Полномасштабная необъявленная война чужими руками между Китаем и США сейчас разгорается по всему миру и будет только усиливаться.  Таможенные пошлины и внесение в американский черный список телекоммуникационного гиганта "Хуауэй" были всего лишь вступительным залпом к войне, которая может стать горячей, считают многие источники.  Китайцы уже сказали американцам: "Если вы хотите говорить, дверь открыта; если вы хотите сражаться, мы будем сражаться до конца.

HR -- BENJAMIN FULFORD: 20:05:2019
Ratni brodovi i borbeni avioni okupljaju se blizu Indonezije dok američko-kineski proxy rat eskalira


20. svibnja 2019Neobjavljeni proxy rat između Kine i Sjedinjenih Država koji sada bijesni u svijetu samo će se pojačati. Tarife i američko stavljanje na crnu listu kinsekog diva Huaweija bio je samo otvaranje paljbe u ratu koji bi mogao postati vruć, slažu se mnogi izvori. Kinezi su već rekli Amerikancima: Ako želite razgovarati, vrata su otvorena; ako se želite boriti, borit ćemo se do kraja.Najveće bojište u ovom ratu bit će jugoistočna Azija, prema Društvu Bijelog Zmaja (WDS) u regiji. Kineski, američki i australski ratni brodovi, kao i francuski borbeni avioni, sada se okupljaju oko Indonezije u pripremama za glavnu bitku kad se objave rezultati spornih predsjedničkih izbora 22. svibnja, kažu izvori.

CH -- BENJAMIN FULFORD: 20:05:2019


Battleships and war planes gather near Indonesia as U.S./China proxy war escalates
随着美国/中国代理战争的升级,战舰和战机聚集在印度尼西亚附近。


A full undeclared proxy war between China and the United States is now raging around the world and is only going to escalate.  Tariffs and the U.S. blacklisting of telecom giant Huawei was just an opening salvo in a war that could turn hot, multiple sources agree.  The Chinese have already told the Americans, “If you want to talk, the door is open;  if you want to fight, we will fight to the end.”
中国和美国之间一场未公开的全面代理战争正在全世界肆虐,而且只会升级。多家消息来源一致认为,提高关税和美国电信巨头华为列入黑名单只是一场可能使冷战演变为热战的一个开端。中国人已经对美国人说:如果想谈门就开着;如果想打,我们就打到底。

Monday, May 20, 2019

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 20:05:2019


Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge versammeln sich bei Indonesien, während der Stellvertreterkrieg zwischen US und China eskaliert
20. Mai 2019
Ein vollständiger, unerklärter Stellvertreterkrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten tobt nun rund um die Welt und wird noch eskalieren. Zölle und das Setzen des Telekomgiganten Huawei auf die schwarze Liste waren nur die Eröffnungssalve in einem Krieg, der heiß werden könnte, stimmen viele Quellen überein. Die Chinesen haben den Amerikanern bereits erklärt: „Wenn Ihr reden wollt, ist die Tür offen; wenn Ihr kämpfen wollt, werden wir bis zum Ende kämpfen.“

Das größte Schlachtfeld in diesem Krieg wird wohl Südostasien sein, laut Quellen der White Dragon Society (WDS) in der Region. Chinesische, amerikanische und australische Kriegsschiffe sowie französische Kampfflugzeuge versammeln sich jetzt rund um Indonesien in Vorbereitung auf große Schlachten, wenn die umstrittenen Ergebnisse der Präsidentenwahl am 22. Mai bekanntgegeben werden, sagen die Quellen.

EN -- BENJAMIN FULFORD: 20:05:2019


Battleships and war planes gather near Indonesia as U.S./China proxy war escalates
May 20, 2019
A full undeclared proxy war between China and the United States is now raging around the world and is only going to escalate.  Tariffs and the U.S. blacklisting of telecom giant Huawei was just an opening salvo in a war that could turn hot, multiple sources agree.  The Chinese have already told the Americans, “If you want to talk, the door is open;  if you want to fight, we will fight to the end.”
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/19/c_138071807.htm
The biggest battlefield in this war is about to be Southeast Asia, according to White Dragon Society (WDS) sources in the region.  Chinese, American, and Australian warships as well as French fighter jets are now congregating around Indonesia in preparation for major battles when disputed presidential election results are announced on May 22nd, the sources say.
The incumbent President, Joko Widodo, is backed by China and is expected to win by 11%.  He will face mass demonstrations by students and Muslim activists complaining about vote fraud and supporting his anti-Chinese opponent Prabowo Subianto.
Prabowo is married to the daughter of long-term dictator Suharto and was also head of the Indonesian special forces.  Prabowo once warned Singapore founding father Lee Kuan Yew that “Chinese in Indonesia were at risk because in any troubleriotsthey would be hurt as a minority.*  Already one pro-Chinese general has died from an engineered “monkey pox” virus brought in from Singapore, Asian secret society sources say.  The planned demonstrations “will be attacked with poison gas and bioweapons,” the sources say.
An engineered crash of the Indonesian rupiah and stock markets will further destabilize the Widodo regime, they say.  CIA sources in Southeast Asia agree, and say it might be a good time to temporarily evacuate funds from Indonesia.
The troubles brewing in Indonesia will coincide with a major anti-Chinese push in Laos and Thailand, the WDS source says.  The push in the region will also be against what are perceived to be “fraudulently elected Zionist lackeys,” according to CIA sources in the region.
It’s also a good guess that the “miracle” victory (defying exit polls) by Australian Prime Minister Scott Morrison in a general election over his more pro-Chinese opponent Bill Shorten was “engineered” as part of this general anti-Chinese offensive.
The Chinese, for their part, are not planning to respond with half-measures.  Chinese military intelligence sources have previously told this writer that China has made contingency plans to occupy India, Korea, and Southeast Asia (minus Vietnam) within two months in the event of excess provocations by the Americans.
The airing of anti-American Korean war movies in China is a hint about what the Chinese plan.  For sure, something big is about to happen on the Korean Peninsula, confirm North Korean and Asian secret society sources.  A North Korean source who contacted this writer for the first time in many months says that North Korean strongman Kim Jong Un is …
To be continued.

Saturday, May 18, 2019

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 13:05:2019

2019-05-13  Benjamin Fulford 
Wojna handlowa USA/Chiny, która zaskoczyła większość mędrców, jest w rzeczywistości wynikiem porozumienia między wschodnimi i zachodnimi tajnymi stowarzyszeniami by trwale pozbyć się ze świata syjonistycznej zmory – zgadza się wiele źródeł. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że zachodnie, zwłaszcza amerykańskie, media ignorują słonia w pokoju w wojnie handlowej – groźbę ze strony Chin i reszty świata pozbycia sie amerykańskich papierów skarbowych i tym samym formalne bankructwo amerykańskiej korporacji.
Zatrzymajmy się o chwilę i przyjrzyjmy się dlaczego świat chce doprowadzić do bankructwa korporacyjny rząd USA i wymusić tam zmianę reżimu.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Q
Subtitles in CA/CH/CR/DE/EN/FI/FR/HE/IT/JP/NL/PL/PT/SH/SP/SV/TR

To get the subtitles please click upon the small dented wheel at the bottom right side of the video and choose your language.


FOX NEWS

Followers